Toepassingen

Combécell deklagen kunnen worden toegepast in wegverhardingen en bedrijfsvloeren en -terreinen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • opstelstroken voor verkeerslichten
  • kruispunten
  • busbanen
  • busstations
  • rijstroken voor zeer zwaar verkeer
  • vliegvelden
  • vloeistofdichte verhardingen
  • chemisch resistente vloeren
  • opslagplaatsen
  • bedrijfsvloeren.

Combécell wordt ook veelvuldig toegepast als tussenlaag in asfaltconstructies. Men kiest voor deze methode om spoorvorming in de rijbaan tegen te gaan.