Veiligheid

De ambitie van Multicell met betrekking tot veiligheid is:

Gemotiveerd de deur uit en gezond weer thuis!

Binnen Multicell streven we naar een werkomgeving waar veilig, prettig en efficiënt gewerkt wordt. Veiligheid en voortgang gaan hand in hand. Veiligheid is bespreekbaar vanaf de allereerste voorbereiding tot en met de uitvoering. We denken ‘vóór’ over de risico’s en leren van onze fouten. Problemen bespreken we en pakken we samen direct aan; met elkaar en met onze opdrachtgevers. We houden elkaar scherp in onze samenwerking. We leiden onze mensen op, zodat ze de vaardigheid hebben hun werk veilig en met oog voor de gezondheid te kunnen doen, en meegroeien met de eisen die gesteld worden. Preventief onderhoud aan en innovaties van ons materieel leveren een belangrijke bijdrage aan een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast ondersteunt VCA* en stimuleert de Veiligheidsladder ons veiligheidsbewustzijn.

Zo zorgen wij voor veiligheid en voortgang: 

  • We nemen kennis van het uitvoeringsplan
  • We houden rekening met elkaars werkzaamheden
  • We zijn op de hoogte van risico's en treffen passende maatregelen voor eigen en elkaars veiligheid
  • We zorgen dat we geïnformeerd zijn, vooral ook over niet-dagelijkse werkzaamheden

Samen met onze medewerkers hebben we binnen Multicell een zestal afspraken gemaakt waarmee wij bijdragen aan dagelijks veilig werken: 

  • Bij start van het werk beschik ik over de juiste werkinstructie en juiste PBM's.
  • Ik ga pas aan het werk als ik zeker weet dat ik het veilig kan uitvoeren. Ik houd hierbij rekening met mijn omgeving.
  • Ik gebruik materieel en PBM's volgens de (lokaal) geldende afspraken.
  • Ik repareer direct defecten aan machines en/of gereedschappen die de veiligheid en inzetbaarheid beïnvloeden. Lukt dat niet, dan meld ik het.
  • Ik zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
  • Ik bespreek een onveilige situatie direct met een uitvoerder/collega. We zoeken samen naar een oplossing om veilig verder te kunnen werken.

Om bovenstaande afspraken kracht bij te zetten, zijn ze voor iedereen zichtbaar op al ons materieel.

Multicell is gecertificeerd voor trede 3 van de veiligheidsladder.
Het certificaat vindt u hier.