Combinatiedeklaag

Een combinatiedeklaag kan uitstekend worden toegepast in wegverharding en bedrijfsvloeren waar hoge eisen worden gesteld aan de bestandheid van een verharding tegen dynamische en statische belastingen, alsmede aan de vlakheid van de verharding.

Combécell

Multicell brengt onder de naam Combécell vullingen voor combinatiedeklagen op de markt. Een combinatiedeklaag bestaat uit een laag ZOAB waarvan de holle ruimte gevuld is met een Combécell cementslurry. Na het verharden van de Combécell cementslurry ontstaat een vloeistofdichte deklaag, die bestand is tegen hoge mechanische en chemische belastingen.

Neem contact op

Combécell combineert de hoge vervormingsweerstand van een betonverharding met de grote uitvoeringsvrijheid en snelle verwerking van een asfaltverharding. Combécell deklagen worden naadloos aangebracht, zijn flexibel en stabiel, en kunnen onder afschot aangebracht worden.

De laagdikte waarin een combinatiedeklaag wordt aangebracht hangt af van het gebruik, de optredende belastingen en de onderliggende constructie. Laagdikten van 40 tot en met 80 mm zijn gebruikelijk. Op een Combécell deklaag zijn statische belastingen van meer dan 10 MPa toelaatbaar (deze waarde is echter afhankelijk van de totale constructie). Het product is bestand tegen brandstoffen, smeermiddelen en een groot aantal chemicaliën. De slijtvastheid en de vorstbestendigheid zijn hoog.

Quote

Steeds vaker wordt schuimbeton als funderingsmateriaal voor de wegenbouw gebruikt. Dankzij de geringe zetting is er, behalve tijdwinst bij aanleg, ook een aanzienlijke besparing aan onderhoudskosten van de wegen.

Martijn Zandbergen

Regioleider Multicell