Privacy policy en Disclaimer

PRIVACY POLICY

Muticell respecteert uw privacy. Multicell is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de  Algemene verordening gegevensbescherming.

Doeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • afhandeling van de door u aangevraagde informatie of publicatie
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen
  • samenstellen gebruikersstatistieken

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Links naar websites en cookies van anderen

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Multicell is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is Multicell verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze website.

Wijzigingen

Multicell behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

U kunt uw gegevens altijd opvragen, zodanig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid gerust contact met ons op.

E-mail: info@multicell.nl 

 

DISCLAIMER

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Multicell alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan multicell.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Multicell aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Multicell aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Multicell worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Multicell.


Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

 

Mijdrecht, 1 mei 2018