Skeelerbaan Warmondse IJsclub

Multicell werd door de BAM benaderd om mee te denken over het aanleggen van een skeelerbaan in een zettingsvrije constructie. Het gewicht van de nieuwe constructie mocht niet groter zijn dan het gewicht van de aanwezige bodem.

Het werk betrof de aanleg van een een skeelerbaan op het terrein van de Warmondse IJsclub in de Veerpolder in Warmond, Gemeente Teylingen. De baan diende uitgevoerd te worden als een zogenaamde combibaan. Dat wil zeggen dat in een winterse periode zowel de skeelerbaan als het omliggende terrein binnen de bedijking onder water gezet moeten kunnen worden zodat dan het gehele terrein bruikbaar is als landijsbaan. Uitgangspunt daarbij was maximaal 100 mm water. In het terrein is een drainagesysteem aanwezig dat in tact is gebleven voor de niet verharde delen. De aannemer heeft vooraf de diepteligging van deze drainageleidingen en putten gecontroleerd. 

In het originele ontwerp werd Argex als licht ophoogmateriaal gebruikt. Schuimbeton is hiervoor een alternatief waarvoor uiteindelijk werd gekozen.
De constructie bestaat uit een laag schuimbeton met een volumieke massa van 600 kg/m3 en 20 cm dik, wat een totaal oplevert voor deze laag van 1000 m3. Hierover een toplaag van schuimbeton met een volumieke massa van 1200 kg/m3 met een dikte van 10 cm hetgeen een totaal oplevert van 500 m3. Op deze constructie komen rechtstreeks 2 lagen asfalt die als eindproduct zullen dienen voor de skeelerbaan.

 

 

Opdrachtgever

BAM Infra Regionaal Den Haag

Wanneer

oktober 2019

Tijdsbestek

10 dagen

Locatie

Warmond, Gemeente Teylingen

Inzet Multicell

MD4 zowel droge als natte lijn

Soort werk

Schuimbeton