Vulmateriaal

Vullen buiten werkinggestelde leidingen (rioolvulling)

Een specifieke toepassing, waarvoor schuimbeton buitengewoon geschikt is gebleken, is de vulling van buiten gebruik gestelde rioolleidingen. Schuimbeton is plastisch en kan dus makkelijk worden aangebracht. Door de wijze van aanbrengen (via slangen) is het bereik groot en de uitvoering snel. Schuimbeton kan immers continu geproduceerd en verpompt worden. Door de volledige vulling wordt de oude buis optimaal ondersteund. Bij rioolrelining kan de kleinere binnenbuis uitstekend worden gefixeerd door de ruimte tussen oude en nieuwe buis volledig met schuimbeton af te vullen.

Werkwijze ter voorkoming van opsluiting van lucht; en om een optimale vulling te verkrijgen. Aan beide zijden van de leiding wordt bovenin en onderin een aansluiting gemaakt: 2” leiding met kogelkranen en Stortz-koppeling.

Het vullen geschiedt vanuit de onderste aansluiting om er zeker van te zijn dat aan de bovenzijde geen luchtopsluiting kan voorkomen. De kogelkraan aan de vulzijde staat open op het moment van vullen; zodra het schuimbeton hieruit komt sluit men de kraan en gaat langzaam door met pompen. Deze kogelkraan kan tijdens het pompen nog enkele malen geopend worden voor eventuele ontluchting.

Beide kranen aan de ontluchtingszijde staan tijdens het pompen open, en kunnen worden dichtgezet op het moment dat er schuimbeton uitkomt. Na volledige vulling nog enkele malen ontluchten en eventueel navullen indien nodig.

wegenbouw - Rioolvulling-illustratie