HENK SNOEIJINK

Regioleider Multicell

Henk Snoeijink vertelt wat Freesmij voor de klant kan betekenen bij een stabilisatieproces: “Het liefst, zo kijken wij er bij Freesmij tegenaan, willen we het hele traject verzorgen. Dus vanaf het moment dat de voorgeprofileerde baan er ligt, nemen wij de baan over en leveren deze uiteindelijk asfaltklaar op.

Alles wat daar tussen zit kan Freesmij doen voor de klant. Niet alleen het strooien en het mengen - dat veel bedrijven kunnen - Freesmij kan in dit proces nog een stapje verder gaan. Denk hierbij aan het profileren, het verdichten, de zorg voor een goed opgeleverd model waarop je uiteindelijk gewoon je asfalt kunt draaien. Dat is wat Freesmij wil en kan!

Het ontzorgen vertaalt zich ook in bijvoorbeeld een gedegen vooronderzoek dat Freesmij voor een klant kan uitvoeren. Tijdens dit vooronderzoek worden dan ‘kernen’ of ‘blokken’ (proefstukken) gemaakt. Aan de hand van deze kernen/blokken (proefstukken) kun je vervolgens na circa 28 dagen bepalen wat de uiteindelijke druksterkte van het product moet zijn. Deze wordt met een advies aan de klant voorgelegd waarop deze kan beslissen hoe verder te gaan, welk product uiteindelijk moet worden gekozen en in welke samenstelling.

Ook kan Freesmij worden ingeschakeld voor de bedrijfscontrole. Er komt dan een laborant met een mobiel lab op het werk. Met zo’n mobiel lab heb je ook direct ter plekke de resultaten beschikbaar en kan er worden ingegrepen in het proces, bijvoorbeeld als het vochtgehalte afwijkend is. Ook kunnen we met een mobiel lab de verdichting bepalen van het werk en de uiteindelijk druksterkte.

Freesmij is een goede keuze en de juiste partner als een klant kiest voor ‘ontzorging’. De know how die Freesmij heeft, maar ook de zorg die wij leveren met een vaste uitvoerder op het werk, een laborant op het werk en eigen spullen en materieel op het werk is voor een klant vaak doorslaggevend. Je kan natuurlijk alleen kijken naar de Euro’s, wat natuurlijk ook erg belangrijk is,  maar als je aan het eind van de rit toch meer geld moet neerleggen omdat er iets niet goed is gegaan in het proces, dan denk ik dat je een stabilisatiewerk in zijn geheel beter kunt onderbrengen bij een ervaren partij zoals Freesmij."